submit


Communicatie is een proces van interactiedie voortvloeien uit de behoeften van de interactie onderwerpen en doelstellingen om te voldoen aan deze behoeften. De rol en de intensiteit van de communicatie in de moderne samenleving wordt steeds groter, als de toename van de hoeveelheid informatie steeds meer intensieve metabolische processen van deze informatie, met een toenemend aantal technische middelen voor een dergelijke uitwisseling. Daarnaast is een toenemend aantal mensen, professionele activiteit, die wordt geassocieerd met de communicatie, dat wil zeggen met het vak type «man – man».

In de psychologie zijn er belangrijke aspecten van de communicatie: inhoud, doel en middelen.

De inhoud van de communicatie is de informatie die tijdens de communicatie wordt doorgegeven van de ene levende ding naar het andere. De inhoud van de communicatie is veel breder dan bij dieren. Mensen wisselen met elkaar informatie vertegenwoordigen de kennis over de wereld, delen hun ervaringen, kennis en vaardigheden. Menselijke communicatie een stuk van het onderwerp en gevarieerde inhoud.

Het doel van de communicatie is wat de levende wezens voorkomt, dit type van activiteit. In dieren kan het, bijvoorbeeld, met de waarschuwing over gevaar. Menselijke communicatie is veel meer. En als dieren hebben het doel van de communicatie meestal geassocieerd met de tevredenheid van de biologische behoeften van de persoon die zij zijn een middel om te voldoen aan de vele verschillende behoeften: sociale, culturele, cognitieve, creatieve, esthetische, behoeften, intellectuele groei en morele ontwikkeling, enz.

Communicatie is de codering, transmissie,

verwerking en decoderen van informatie die in het communicatie proces. Informatie kan worden overgedragen door direct lichamelijk contact, zoals tactiele contact met de handen, het kan overbrengen en zien in de verte door middel van de zintuigen, bijvoorbeeld het kijken van een ander persoon bewegingen of het luisteren naar de geproduceerde geluid signalen. Naast deze alle van de gegevens uit de natuur wijzen van overdracht van informatie in de mens zijn er andere, uitgevonden – de taal, de literatuur (teksten, tekeningen, schema ‘ s, enz.), alsmede diverse technische middelen van de opname, transmissie en opslag van informatie.

Communicatie is verbaal en non-verbaal.

Non-verbale communicatie is zonder gebruik van taalkundige middelen, met name door middel van gezichtsuitdrukkingen en gebaren; het resultaat is een tastbare, visuele, auditieve, olfactorische beelden ontvangen van de andere persoon.

Verbale communicatie gebeurt met enige taal.

De meeste non-verbale vormen van communicatie in de mens is aangeboren; door ze te gebruiken, een persoon die interactie op een emotioneel niveau, niet alleen met hun eigen soort, maar ook met andere levende wezens. Veel van de hogere dieren (bijv., apen, honden, dolfijnen) als mensen, hebben de mogelijkheid van non-verbale communicatie met hun eigen soort. Verbale communicatie is uniek voor de mens. Het heeft veel meer functies dan non-verbaal.

Functies van communicatie volgens de classificatie van L. Karpenko, zijn als volgt:

contact opnemen met het contact tussen de partners in de dialoog, de bereidheid om te accepteren en het overdragen van informatie;

de informatie – verkrijgen van nieuwe informatie;

incentive – stimulatie activiteit partner communicatie, sturing van het om bepaalde handelingen te verrichten;

coördinatie en wederzijdse oriëntatie en coördinatie van gezamenlijke activiteiten;

begrip – adequate perceptie van de betekenis van een boodschap, het begrijpen van de partners voor elkaar;

de uitwisseling van emoties – opwinding partner emotionele gevoelens;

het opbouwen van relaties – bewust van hun plaats in het systeem van de rol en de status, het bedrijfsleven en andere relaties van de samenleving;

invloed van de verandering van staat van de communicatie-partner – zijn gedrag, ideeën, meningen, oplossingen en andere dingen.

In de structuur van de communicatie er zijn drie verbonden partijen:

1) communicatie: de uitwisseling van informatie tussen de communicatie van personen;

2) interactieve – de interactie tussen de communicatie van personen;

3) perceptuele – percepties van de partners en de vestiging op basis van wederzijds begrip.

Wanneer we spreken over communicatie in de communicatie, hebben op de eerste plaats in het achterhoofd dat in het proces van communicatie van mensen uitwisseling onderling verschillende voorstellingen, ideeën, interesses, gevoelens, etc. Echter, in de communicatie is niet alleen maar de beweging van de informatie in een cybernetische apparaat, en de actieve uitwisseling. Het belangrijkste kenmerk is dat de mensen in het proces van informatie-uitwisseling kunnen elkaar beïnvloeden.

Het communicatieve proces is geboren op basis van een aantal gezamenlijke activiteiten en uitwisseling van kennis, ideeën, gevoelens, etc. veronderstelt dat een dergelijke activiteit wordt georganiseerd. In de psychologie zijn er twee soorten interactie: samenwerking (samenwerking) en concurrentie (conflict).

Zo is communicatie een proces van interactie tussen mensen in de loop van die ontstaan, zijn kenbaar maakt en gevormd door de intermenselijke relaties. Communicatie is de uitwisseling van gedachten, gevoelens, ervaringen. In het proces van interpersoonlijke communicatie mensen bewust of onbewust van invloed zijn op de mentale toestand, gevoelens, gedachten en acties elkaar. Functies van communicatie zijn zeer divers, het is een beslissende voorwaarde voor de vorming van elke persoon als een individu, het implementeren van persoonlijke doelen en voldoen aan een aantal behoeften.Communicatie is het interne mechanisme van gezamenlijke activiteit van mensen en is een belangrijke bron van informatie.

About